ØKODESIGN

Bevaring av det biologiske mangfoldet har vært en
del av vår kultur og vår virksomhet i mer enn 50 år.
Vi holder i alle leddene i vår virksomhet,
noe som gjør at vi kan kontrollere og redusere
miljøpåvirkningen i alle ledd av produktenes livssyklus.

VÅRE FORMLER

Å aktivt beskytte naturen innebærer å tre inn i planteverdenens rikdom uten å true plantene, deres fremtid eller miljø.

• Vi velger ut vegetabilske råvarer som voks, olje, smør og harpiks.
• Vi bruker dyrkede planter eller fornybare plantedeler.
• 100 % av våre avskyllbare produkter har en formel som er lett biologisk nedbrytbar.

ET BANEBRYTENDE OG ENGASJERT VAREMERKE

Ingen tester av våre produkter eller ingredienser på dyr siden 1989.
Dette var banebrytende innen kosmetikkindustrien, og gjorde at vi i 1992 ble tildelt Gullmedaljen fra den franske dyrevernorganisasjonen S.P.A. (Société Protectrice des Animaux).

UTVINNING

Våre utvinningsteknikker for aktive ingredienser er unike og respekterer miljøet.
Vi benytter prosesser som respekterer den aktive sammensetningen av enhver plante uten å skade den.

EMBALLASJE

Alle våre forpakninger omfattes av et proaktivt engasjement for økodesign.

REDUSERE
Vi fjerner ytteremballasje, erstatter løse bruksanvisninger med trykk på innsiden av eskene og jobber for å redusere vårt forbruk av ikke-fornybare ressurser.

GJENVINNE
Ved å bruke like krukker til alle våre hudpleieserier reduserer vi utslippene av drivhusgasser. Og ettersom glasskrukkene kan resirkuleres uendelig mange ganger bidrar også dere til å reduserere bruken av naturressursene når dere resirkulerer deres krukker.


PRODUKSJON

100 % av våre produksjonsanlegg er klassifisert som beskyttelsesområde for det biologiske mangfoldet og vi samarbeider med la Ligue de Protection des Oiseaux, den franske fuglebeskyttelsesforeningen.

Våre fabrikker er kvalifisert til tre sertifiseringer, for Kvalitet ISO 9001, Miljø ISO 14001 og Sikkerhet SAS 18001.

• Alle våre produksjonsanlegg har redusert sine CO2-utslipp per produkt med 10 % siden 2010. Vi er også opptatt av transportalternativer.

• Ved våre anlegg jobber og investerer vi for å beskytte vannet, denne verdifulle ressursen. Fra 2008 til 2013 er vårt vannforbruk redusert med 17 % (m3 forbrukt vann/tonn produsert volum).

De store aktørene innen kosmetikkbransjen engasjerer seg for det biologiske mangfoldet.

I 2008 var Yves Rocher med å etablere NRSC (Natural Resources Stewardship Circle), en organisasjon som består av produsenter fra kosmetikk- og parfymeindustrien som jobber sammen for en bærekraftig forvaltning av det biologiske mangfoldet.

Découvrez les actions du NRSC

LES MER