Vi garanterer at alle våre renseprodukter som skylles av, er biologisk nedbrytbare.*i henhold til OCDE 301F-standard. Kun de formlene som oppfyller disse strenge kravene velges ut.