Bevare skogene. 100% av alt papir og alle trær som vi bruker kommer fra bærekraftig dyrkede skoger.Denne sertifiseringen baseres på respekten for internasjonale avtaler og rettigheter for urbefolkninger, skogsarbeidere og lokalsamfunn. Respekten for det biologiske mangfoldet i økosystemet og miljøet generelt står i fokus i alt vi gjør, og her spesielt når det gjelder restaurering og bevaring av naturskoger.