Vi garanterer at alle våre renseprodukter som skylles av, er biologisk nedbrytbare. Vi har et spesialisert ekspertteam som følger opp dette grundig og som kun slipper gjennom de formlene som oppfyller disse strenge kravene.