La oss plante, plante og plante litt mer! Varemerket Yves Rocher, sponsor av stiftelsen Yves Rocher Foundation, støtter kontinuerlig deres aktiviteter for biologisk mangfold.Ved utgangen av 2020 nådde stiftelsen Yves Rocher Foundation sitt mål som var å plante 100 millioner trær rundt omkring i verden. Neste mål er 135 millioner trær i 2025.Ansatte og kunder fra hele verden gjør en stor innsats, takket være sine innkjøp, for at vi skal nå dette målet som er så avgjørende for planetens eksistens.