Nesten 90% av våre produkter produseres i våre egne fabrikker i Bretagne. Vi gjør alt vi kan for å holde produksjonen i Frankrike, også når vi ikke kan produsere ved våre egne fabrikker i Bretagne.