Innkjøp uten å skade, med respekt for menneskene og naturen. I dag produserer vi våre produkter med 350 botaniske leverandørkjeder fra hele verden. Ettersom vi er opptatt av hvordan vårt økologiske fotavtrykk ser ut, jobber vi hele tiden med hvordan vi tar hjem botaniske ingredienser på en så ansvarsfull måte som mulig. Det er derfor viktig for oss å samarbeide med leverandører som deler våre verdier. Vi vurderer de råvarene vi kjøper inn i henhold til følgende avgjørende kriterier:En sporbarhet av den naturlige ingrediensen som gjør at vi kan identifisere opprinnelseslandet og den botaniske arten som brukes. Forpliktelser mot avskoging ved bærekraftig forvaltet skogssertifisering sammen med bærekraftige metoder for skogsdrift garanterer naturressursenes holdbarhet, gjeldende lover og bekrefter respekten for menneskerettighetene. Å dele våre verdier er en selvfølge for oss ( for eksempel: kunnskap om verdikjeden og respekten for menneskene). Avslutningsvis, en forpliktelse om en kontinuerlig forbedringsprosess, i overgangen til god jordbrukspraksis, til agroøkologi (økologisk jorbruk er et godt eksempel)