Farvel til nyprodusert plast!Alle våre flasker som produseres i våre fabrikker er produsert av 100% resirkulert plast*. I henhold til våre årlige prognoser innebærer det at vi kommer til å kutte bruken med 2 700 tonn nyprodusert plast i året.Vi regner med deg. Fortsett å kildesortere og pante dine tomme flasker for å gi dem et nytt liv. Ved å bruke 100% resirkulert PET spiller vi alle en viktig rolle for å oppnå en bærekraftig økonomi.