ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0

PERSONVERNPOLICY Traits de décoration pour le titre

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som identifiserer deg direkte eller indirekte. For eksempel etternavn, fornavn, fødselsdato, post- eller e-postadresse, kundenummer, kjøpshistorikk, IP-adressen til datamaskinen din etc.

Behandling av personopplysninger er enhver operasjon eller en serie operasjoner som utføres med personopplysninger. For eksempel innsamling, registrering, konsultasjon eller analyse av dine personlige data.

Rask tilgang til kategorier

Hva er formålet med denne policyen?

Yves Rocher Yves Rocher Suede AB, Strandbadsvagen 13B, Helsingborg, SE-251 09 Sweden forplikter oss til å respektere den tilliten du gir oss samt å følge gjeldende forskrifter i Norge og i EU angående beskyttelse av personopplysninger (General Data Protection Regulation eller "GDPR").

Hva er formålet med denne policyen?

Yves Rocher Yves Rocher Suede AB, Strandbadsvagen 13B, Helsingborg, SE-251 09 Sweden forplikter oss til å respektere den tilliten du gir oss samt å følge gjeldende forskrifter i Norge og i EU angående beskyttelse av personopplysninger (General Data Protection Regulation eller "GDPR"). 

Denne policyen informerer deg om vilkårene der Yves Rocher Norge, i egenskap av databehandler, samler inn og bruker dine data. Den fullfører informasjonen når du deler dine data til oss ved å fylle ut et skjema, for eksempel når du oppretter en kundekonto på et av våre nettsteder.

Disse retningslinjene gjelder data som samles inn via post eller telefon når du kontakter vår kundeservice, samt når du bruker våre nettsteder eller mobilapplikasjoner. Reglene gjelder behandlingen av personopplysningene til alle våre kunder og potensielle kunder, uavhengig av hvilken kanal disse dataene samles inn i.

Den er tilgjengelig for alle og permanent siden DATO via https://www.yves-rocher.no/

Vi oppfordrer deg til å lese den nøye og regelmessig.

Hvilke data behandles?

Vi kan behandle følgende kategorier av personopplysninger:

- Data knyttet til din identitet: f.eks. tittel, etternavn, fornavn, adresse, fødselsdato
- Kontaktdata: f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse
- Økonomiske data: f.eks. informasjon knyttet til betalingsmåter
- Tekniske data: f.eks. påloggingsdata, nettleserlogg, pålogging og passord
- Kommersielle data: f.eks. kundenummer, kjøpshistorikk, informasjon om din kundekonto, anmeldelser av våre produkter, kundesegment, registreringer av telefonsamtaler ...
- Trivselsdata, data knyttet til helse: f.eks. hudtendens, hudfølsomhet, allergi eller graviditet, som du kan bli pålagt å kommunisere til oss som en del av behandlingen ved hudpleiesalongen. I noen spesielle tilfeller kan det være data av medisinsk art (ved forespørsel fra deg og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser knyttet til kosmetikkovervåking ...)
- Geolokaliseringsdata (mobilapplikasjoner).

Hvilke data behandles?

Vi kan behandle følgende kategorier av personopplysninger:

  • Data knyttet til din identitet: f.eks. tittel, etternavn, fornavn, adresse, fødselsdato
  • Kontaktdata: f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse
  • Økonomiske data: f.eks. informasjon knyttet til betalingsmåter
  • Tekniske data: f.eks. påloggingsdata, nettleserlogg, pålogging og passord
  • Kommersielle data: f.eks. kundenummer, kjøpshistorikk, informasjon om din kundekonto, anmeldelser av våre produkter, kundesegment, registreringer av telefonsamtaler ...
  • Trivselsdata, data knyttet til helse: f.eks. hudtendens, hudfølsomhet, allergi eller graviditet, som du kan bli pålagt å kommunisere til oss som en del av behandlingen ved hudpleiesalongen. I noen spesielle tilfeller kan det være data av medisinsk art (ved forespørsel fra deg og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser knyttet til kosmetikkovervåking ...)
  • Geolokaliseringsdata (mobilapplikasjoner).

Disse dataene avhenger av din type interaksjon med vårt firma: f.eks. opprettelse av en kundekonto på et av våre systemer, bestilling via post eller online, abonnement på nyhetsbrevet, kontakt med kundeservice ... og din bruk av våre tjenester, nettsteder og mobilapplikasjoner.

Den obligatoriske eller valgfrie typen kommunikasjon av dataene dine blir informert om på tidspunktet for innsamlingen. Unnlatelse av å oppgi informasjon som er merket som obligatorisk, forhindrer oss i å gjennomføre forespørselen din. For eksempel er leveringsadressen din påkrevd for å levere bestillingen til deg.

Vi kan bekrefte at vi ikke lagrer kredittkortdataene dine som ble brukt til betaling av dine kjøp dine på vårt nettsted, og at disse dataene formidles direkte og i sikker modus til vår betalingstjenesteyter.

Hvorfor behandler vi dine data?

For hver prosess samler og benytter vi kun data som er relevante og nødvendige for formålet.

Hvorfor behandler vi dine data?

For hver prosess samler og benytter vi kun data som er relevante og nødvendige for formålet.

Vi behandler dine data for å inngå avtaler med deg for å:
- Registrere og utføre dine bestillinger
- Tilby tjenestene du abonnerer på
- Behandle forespørsler og klager
- Sørge for bedre service etter kjøp
- Purre på ubetalte regninger

Vi bruker også dataene dine til andre formål for å følge opp våre legitime interesser, og samtidig sikre at vi alltid respekterer dine rettigheter og interesser, og der det er nødvendig, kun med ditt uttrykkelige samtykke:
- Behandle og forbedre kundeforholdet og kvaliteten på kundeservicen
- Forbedre opplevelsen din når du bruker våre nettsteder og mobilapplikasjoner
- Implementere kommersiell prospekteringsvirksomhet
- Implementere spill og annonsekonkurranser
- Utføre statistiske analyser
- Sikre administrasjon og publisering av kundeanmeldelser av produktene våre
- Forebygge misbruk og svindel og håndtere juridiske prosesser
- Informere om nye tjenester eller endringer på nettstedene og våre applikasjoner
- Overføring av data til inkassobyrå ved manglende betaling
- Utføre kredittvurdering 
- Implementere kommersiell prospekteringsvirksomhet
- Foreslå tilbud tilpasset dine preferanser ved hjelp av profilering og segmenteringsmetoder (metoder for å forstå dine preferanser bedre for å tilby deg tilbud om tjenester og personlige produkter)
- Sende ut nyhetsbrev
- Gjennomføre tilfredshetsundersøkelser

Dine data kan også brukes slik at vi kan overholde våre juridiske eller regulatoriske forpliktelser.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Vi oppbevarer personopplysningene dine kun så lenge det er nødvendig for å ivareta formålene i denne policyen.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Vi oppbevarer personopplysningene dine kun så lenge det er nødvendig for å ivareta formålene i denne policyen.

Vi bruker oppbevaringsperioder tilpasset det enkelte formål, for eksempel:

For kunder i fjernsalg beholder vi dataene i 4 år fra den siste bestillingen som ble gjort på nettstedet, via post eller telefon.

Vi er pålagt å beholde regnskapsinformasjon knyttet til dine kjøp i en periode på 10 år for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

For personer som ikke har en kundekonto, beholder vi deres data i 2 år fra deres siste interaksjon med vår merkevare (for eksempel et klikk i vårt nyhetsbrev, en deltakelse i en konkurranse). 

Vil du motta kommersielle tilbud?

I samsvar med valgene du har gjort, kan vi bruke kontaktinformasjonen din til å sende deg kommersielle tilbud, spesifikt via post, telefon, e-post eller SMS.

Vil du motta kommersielle tilbud?

I samsvar med valgene du har gjort, kan vi bruke kontaktinformasjonen din til å sende deg kommersielle tilbud, spesifikt via post, telefon, e-post eller SMS.

Tilbud via e-post eller SMS:

Med forbehold om ditt samtykke kan du motta tilbud via e-post eller SMS for våre produkter og tjenester, samt tilbud om produkter og tjenester fra partnerbedrifter. Du kan når som helst trekke ditt samtykke med fremtidig virkning. Dersom du har delt dine data til oss i forbindelse med en bestilling, og med mindre du reserverer deg, kan vi sende deg tilbud på våre produkter og tjenester.

Du står til enhver tid fri til å reservere deg mot å motta disse tilbudene:

- Våre tilbud via e -post: ved å klikke på avmeldingslinken i e -posten, ved å besøke kundekontoen din på vårt nettsted eller ved å kontakte vår kundeservice.
-Våre tilbud via SMS: ved å sende "STOPP SMS" som svar eller ved å kontakte vår kundeservice.

Ikke-reklamemeldinger: Vi kan kontakte deg via e-post eller SMS for å gi deg en bedre service eller for å oppfylle våre juridiske forpliktelser. Dette er ikke kommersielle tilbud, og disse meldingene inneholder ikke en avmeldingslinke. For eksempel å sende lojalitetsbelønningen din eller minne deg på tiden du har igjen å bruke den.

Tilbud per post eller telefon:

Vi kan sende deg tilbud per post eller kontakte deg på telefon for å tilby våre produkter og tjenester. Du kan også motta tilbud via oss via post eller telefon fra partnerbedrifter. For dette formålet behandler vi (også ved hjelp av tjenesteleverandører) dine adressedata og kriterier for et interessebasert utvalg av annonsering. Dersom du ikke lenger ønsker å motta disse tilbudene, ber vi deg kontakte vår kundeservice.

Hvis du ønsker å reservere deg, blir dataene dine blokkert for ytterligere tilbud. Når det gjelder tilbud per post, vil vi påpeke at i unntakstilfeller kan postannonsering fortsatt sendes midlertidig, selv etter at vi mottok din reservasjon. Dette er teknisk sett på grunn av leveringstiden som kreves for utvalget, og betyr ikke at vi ikke har registrert din reservasjon.

Hvem er dine data ment for?

Mottakerne av personopplysningene er behørig autorisert personell fra Yves Rocher, dets tjenesteleverandører, partnere og databehandlere.

Hvem er dine data ment for?

Mottakerne av personopplysningene er behørig autorisert personell fra Yves Rocher, dets tjenesteleverandører, partnere og databehandlere.

Dataene kan også overføres til offentlige myndigheter, på deres forespørsel, eller for å overholde andre juridiske forpliktelser.

Vedlagt finner du en liste over de viktigste mottakerne av dine personopplysninger som vi utveksler dataene med, basert på et partnerskap eller en behandlingsavtale.

Gjør vi profilering og blir automatiske beslutninger tatt?
Når vil profilering og automatisk beslutningstaking finne sted, og hvilke muligheter har du?

Profilering forstås som en automatisk behandling av personopplysninger for å score visse kriterier for en fysisk person, for eksempel økonomisk stilling, personlige preferanser, interesser eller analyse av nåværende og fremtidige steder.
Yves Rocher bruker profilering til:
- Markeds- og kundeanalyse
- Utvikling av applikasjoner og systemer
- Markedsføringsformål
- Automatisk beslutningstaking
- Transaksjonsovervåking for svindel

Alt dette skjer enten på grunnlag av kontrakten som ble inngått med deg, vår legitime rett til å gjøre dette basert på ditt eksplisitte gitte samtykke. Dersom samtykke er gitt, kan du når som helst trekke dette samtykket med framtidig virkning. For å gjøre dette; ta kontakt med vår kundeservice (kundeservice-no@yves-rocher.no)

Automatisk beslutningstaking:
Du har rett til å reservere deg mot automatisk beslutningstaking hvis det resulterer i juridisk bindende konsekvenser eller hvis du blir alvorlig kompromittert. På den annen side har vi rett til å bruke automatisk beslutningstaking hvis dette er nødvendig for å etablere en kontrakt mellom deg og Yves Rocher eller hvis du ga oss ditt eksplisitte samtykke til å gjøre dette.
Når det gjelder interne kredittvurderinger, vil det være en poengbasert matematisk-statistisk prosess som vurderer din kjøpshistorikk for å velge ut de betalingsalternativene vi kan tilby deg.  De anvendte dataene kan også brukes av tredjeparter til å utføre identitets- og adressevalideringer.
Du har rett til å avvise de tilbudte betalingsmetodene eller be om en ny gjennomgang av saken. Dersom du ønsker en ny behandling så sender du en forespørsel om dette til vår kundeservice (kundeservice-no@yves-rocher.no). Vi vil vurdere dine innsigelser når vi behandler på nytt.
 

Hvordan beskyttes dataene til mindreårige?

Det kan skje at mindreårige ønsker å gi oss kontaktinformasjon for å abonnere på vårt nyhetsbrev eller opprette en kundekonto.

Hvordan beskyttes dataene til mindreårige?

Det kan skje at mindreårige ønsker å gi oss kontaktinformasjon for å abonnere på vårt nyhetsbrev eller opprette en kundekonto.

Hvis du er under 18 år kan du ikke registrere deg for vårt nyhetsbrev eller skape en kundekonto. Vi sender ikke ut noen tilbud eller nyhetsbrev til personer som er under 18 år og du kan ikke handle online.

Hvilke data kan deles til sosiale nettverk?

Vi vil tydeliggjøre informasjonen som deles til sosiale medier når du bruker funksjonen "sosial pålogging" og "knappene" til flere leverandører, installert på nettstedet vårt.

Hvilke data kan deles til sosiale nettverk?

Vi vil tydeliggjøre informasjonen som deles til sosiale medier når du bruker funksjonen "sosial pålogging" og "knappene" til flere leverandører, installert på nettstedet vårt.

Facebook's "social login” funksjon:

For å forenkle opprettelsen av din Internettkundekonto, når du velger du å bruke Facebook-kontoen din, samtykker du til å dele følgende informasjon om profilen din: navn, fornavn, e -postadresse og fødselsdato. Vi gjentar at disse dataene brukes bare for å lette opprettelsen av kontoen din. Mer informasjon finner du her: https://no.facebook.com/privacy/explanation

Facebook "Like" knapp og Google+:

Applikasjonsknappen "Liker", levert av de sosiale nettverkene "Facebook" og Google+ plug-ins er inkludert på våre nettsider. Alle leverandørene av denne applikasjonen vil sannsynligvis kunne identifisere deg gjennom disse knappene og plug-ins, selv om du ikke brukte denne knappen da du besøkte nettstedet vårt. Denne typen applikasjonsknapp kan muliggjøre leverandører av sosiale medier å spore din navigasjon på vårt nettsted. Årsaken til dette er at brukerkontoen din ble aktivert på datamaskin i en «åpen økt» når du navigerte på vårt nettsted.
Vi har ingen kontroll over prosessen som brukes av sosiale nettverk for å samle informasjon om din navigering på vårt nettsted, samt til personopplysningene de har. 
Ytterligere informasjon om de brukte plug-in-modulene og knappene samt bruken av dataene dine fra leverandører av sosiale medier finner du via følgende lenker:

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Facebook: https://no.facebook.com/privacy/explanation 
Generelt oppfordrer vi deg til å konsultere personvernerklæringen for sosiale nettverk for å være klar over deres målsetting med disse funksjonene, spesielt reklame, ved å bruke nettleserinformasjon som de kan samle inn via knappene deres. 

Hvordan sørger vi for sikkerheten til dine data?

Vi tar alle nødvendige tiltak for å sikre dine personopplysninger og konfidensialitet for å forhindre tap, utilsiktet ødeleggelse, misbruk og uautorisert tilgang. Sikkerheten til dine data er sikret av anonymiseringstiltak, kryptering, beskyttelse av våre informasjonssystemer, sikkerhetskopiering av data etc.

Hvordan sørger vi for sikkerheten til dine data?

Vi tar alle nødvendige tiltak for å sikre dine personopplysninger og konfidensialitet for å forhindre tap, utilsiktet ødeleggelse, misbruk og uautorisert tilgang. Sikkerheten til dine data er sikret av anonymiseringstiltak, kryptering, beskyttelse av våre informasjonssystemer, sikkerhetskopiering av data etc.

I tillegg oppfordrer vi deg til å konsultere våre råd om beskyttelse mot uredelige e-poster (phishing) https://www.yves-rocher.no/phishingpolicy 

Hvor behandles dine data?

Vi har valgt å støtte leverandører av datahosting som er forpliktet til å lagre data i EUs territorium.

Hvor behandles dine data?

Vi har valgt å støtte leverandører av datahosting som er forpliktet til å lagre data i EUs territorium.

Dersom en tjenesteleverandør unntaksvis er pålagt å overføre data utenfor EU -territoriet, sikrer vi at dette utføres i samsvar med det beskyttelsesnivået for personopplysninger, som tilsvarer kravene i forordningen (GDPR), supplert med de interne reglene til Yves Rocher

Hvilke rettigheter har du?

I samsvar med gjeldende forskrifter har du noen rettigheter som du kan utøve når som helst.

Hvilke rettigheter har du?

I samsvar med gjeldende forskrifter har du noen rettigheter som du kan utøve når som helst.

Du har rett til innsyn, rett til korreksjoner, rett til sletting av data om deg, samt rett til å be om overføring av dataene du har gitt oss.

Du har av legitime grunner rett til å nekte behandlingen som gjøres med dine data, eller å be om begrensning av slik behandling.

Du har også rett til når som helst og uten grunn å nekte behandlingen av dine data til reklameformål, så vel som mot profilering

Hvordan utøve dine rettigheter?

For å utøve dine rettigheter, kontakt vår kundeservice (kundeservice-no@yves-rocher.no)

Hvordan utøve dine rettigheter?

For å utøve dine rettigheter, kontakt vår kundeservice (kundeservice-no@yves-rocher.no)

Du kan også skrive til oss ved å kontakte vår kundeservice per post på følgende adresse:
YVES ROCHER, 
Box 930, 
251 09 Helsingborg
Telefon: 22 41 00 10 (Ring til oss mandag til fredag 08.00-18.00, og lørdag 09.00-14.00)

Oppgi navn, fornavn, postadresse eller e-postadresse som er knyttet til kontoen din, og hvis mulig, kundenummer. Dersom vi er i tvil om din identitet kan vi be deg om ytterligere informasjon eller identitetsbevis (dobbeltsidig kopi, slik at vi kan bekrefte identiteten til den som sender forespørselen).

Vi vil svare på din henvendelse innen en måned etter at vi mottok din fullstendige forespørsel. Vi forbeholder oss retten til ikke å svare på åpenbart grunnløse eller urealistiske forespørsler

Behandler Yves Rocher-mobilapplikasjoner dataene dine?

Når du bruker Yves Rocher-mobilapplikasjonene, kan dine data bli brukt for å sende deg varsler eller som en del av geolokalisering.

Behandler Yves Rocher-mobilapplikasjoner dataene dine?

Når du bruker Yves Rocher-mobilapplikasjonene, kan dine data bli brukt for å sende deg varsler eller som en del av geolokalisering.

Hvis du bruker Yves Rocher-applikasjonen, kan noen personlige data samles inn direkte av operativsystemet på smarttelefonen din. Vi oppfordrer deg til å lese databeskyttelsespolicyen til de aktuelle operatørene (hovedsakelig Google, Apple eller Microsoft) nøye.

Ved å la Yves Rocher-applikasjonen sende deg varsler ved første gangs bruk, vil du kunne motta personlige kommersielle tilbud. Du kan administrere varslene dine direkte på mobiltelefonen. Vi hjelper deg med å konfigurere varslene dine https://cleverpush.com/en/faq/ 

Produktet er lagt til i din ønskeliste.Se min ønskeliste.