ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0
Certified for its commitment to nature

Våre sertifiseringer
og partnerskap

ET FIRMA 
MED EN MISSION

I slutten av 2019 ble vi det første internasjonale konsernet som fikk tildelt epitetet Entreprise à Mission (Firma med en misjon), under den franske loven PACTE — Action Plan for Business Growth and Transformation.

Denne viktige forpliktelsen understreker vårt ønske om å gjøre konsernets samfunnsoppdrag til en like viktig oppgave som dets økonomiske oppgave.

 

Mer enn bare et firma - et firma med en misjon.

Men hva er vår misjon? Jo, vår misjon er å "Reconnect people to nature" og jobbe for allmennhetens beste. Vi tror at naturen har en positiv innvirkning på vårt velvære. Ved å gjenskape vår kobling til naturen kan vi alle medvirke til å skape en verden som er lydhør både for naturen og for befolkningen.

1/ Beskytte det biologiske mangfoldet og redusere den globale

Vi var tidlig pionerer innen reduksjon av plastforbruk. Allerede i 2006 sluttet vi å bruke plastposer - hele ti år før loven ble innført - og siden 2010 har vi redusert 20% av vekten på vår emballasje. Nå har vi som målsetting å redusere vårt plastforbruk med 30 % innen 2030.

Redusere utslipp av drivhusgasser (CO2): For å bremse den globale oppvarmingen følger vi anbefalinger fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Respekt for flora og fauna: Alle våre industriområder i Bretagne er klassifisert som LPO-reservat (League for the Protection of Birds) for biologisk mangfold og i vår botaniske hage finnes over 1500 plantearter. Vi er stolt hovedsponser av Yves Rocher Foundation: Sammen med Yves Rocher Foundation jobber vi aktivt for å beskytte naturen. Frem til 2020 hadde vi plantet over 100 millioner trær - og det er bare begynnelsen.

2/ Fremm en modell for ansvarsfull og bærekraftig utvikling.

For et bærekraftig jordbruk: Siden 1999 har våre blomsterenger vært økologisk sertifisert og våre jorder dyrkes i henhold til agroøkologiske prinsipper. Dette har resultert i et fargesprakende økosystem der flora, fauna og mennesker lever i harmoni med hverandre. Våre ni emblematiske anlegg i Bretagne er blitt tildelt UEBT-sertifisering - en viktig anerkjennelse for vår forpliktelse når det gjelder bærekraftige innkjøp.

Vår reise mot B Corp:For å gå enda lenger i vårt bærekraftige arbeid har Groupe Rocher og varemerke Yves Rocher satt seg mål om å bli sertifisert B Corporation innen 2025. Firmaer som tildeles en B Corp-sertifisering bedømmes på hele sin virksomhet: deres positive innvirkning på firmaets styre, relasjoner mellom ledelse og ansatte, miljø og produktene og tjenestene de tilbyr. Det handler om å ha en engasjert visjon for vår felles fremtid, der firmaet har en viktig rolle ; de skal ikke være det beste firma I verden, de skal være det beste firma FOR verden.

3/ Skape en firmakultur som er engasjert i miljøet.

Våre medarbeidere og partnernettverk deler også våre verdier og vårt engasjement. “Nature Academy” er et engasjement for å utdanne 100% av vårt personale i sosiale og miljømessige spørsmål og skape konkrete initiativ for å øke bevisstheten rundt dette, (avfallshåndtering, treplanting med Yves Rocher Foundation etc.)

Våre sertifiseringer og partnerskap

Organic Agriculture

ØKOLOGISK JORDBRUK & AGROØKOLOGI

Økologisk produsert - hver gang! På våre 60 hektar store jorder i La Gacilly dyrker vi i henhold til agroøkologiske prinsipper og avlingene har vært økologisk sertifiserte siden 1999.

Denne agroøkologiske jordbruksmodellen bidrar til å gi et bærekraftig jordbruk der alt arbeidet skjer med den største respekten for naturen, dens ressurser og fornyelsen av det biologiske mangfoldet.

Les mer her
 

Økologisk produsert - hver gang! På våre 60 hektar store jorder i La Gacilly dyrker vi i henhold til agroøkologiske prinsipper og avlingene har vært økologisk sertifiserte siden 1999.

Denne agroøkologiske jordbruksmodellen bidrar til å gi et bærekraftig jordbruk der alt arbeidet skjer med den største respekten for naturen, dens ressurser og fornyelsen av det biologiske mangfoldet.

Yves-Rocher certified UEBT

UEBT, en forening
som gjør oss sterke

I 2021 ble våre ni ikoniske planter UEBT*-sertifisert — Kornblomst, Ringblomst, Mynte, Kamille, Romersk kamille, Hornstråle, Blomkarse, Arnika og Isplante — og alle disse vokser i våre avlinger i La Gacilly. Som første franske varemerke som fikk tildelt en UEBT-sertifisering er vi mektig stolte over denne utmerkelsen og denne erkjennelsen av vårt arbeid i kampen for å beskytte både planter og mennesker.

* Union for Ethical Biotrade

Les mer her
 

UEBT (Union for Ethical Bio Trade) er en internasjonal, ideell organisasjon som fremmer og etablerer en god praksis for levering av naturlige ingredienser, med respekt for biologisk mangfold og mennesker.

UEBT oppmuntrer firmaer til å opprette et miljømessig rammeverk av god praksis som opprettholder, beskytter og regenererer det biologiske mangfoldet. Arbeidsmåten måles, forsterkes og vurderes hvert år for å fremme en bærekraftig anvendelse av det biologiske mangfoldet, som vårt arbeid er avhengig av.

UEBT´s praksis forutsetter menneskelig og sosial respekt. De stiller også høye krav til arbeidernes rettigheter, beskyttelse av lokalsamfunnets rettigheter og fordelingen av fordeler, som er et resultat av bruken av ressurser, som kommer fra biologisk mangfold.

Sertifiseringen av våre ni ikoniske planter som dyrkes i La Gacilly er vårt første steg i vår jakt på en bærekraftig innkjøpsstrategi.

Vårt mål er at alle våre leverandører også skal oppnå sertifisering innen 2025.

Yves-Rocher is a member of the association 1% for the planet

1% FOR PLANETEN —
jorden takker oss!

Vi er medlem i det globale nettverket 1% for the Planet, takket være vår innsats og vårt arbeid i Bretagne.

Dette innebærer at vi gir 1% av vår omsetning til miljøorganisasjoner.

Les mer her
 

En effektivt økning av donasjonene som gagner miljøet: 1% for the Planet er en ideell organisasjon som kobler sponsorer og firmaer sammen med foreninger som gjennomfører prosjekter for miljøet.

Takket være vårt arbeid i Bretagne er vi på Yves Rocher stolte medlemmer i 1% for the Planet. Vi gir 1% av omsetningen fra vårt Eco-Hotel Spa La Grée des Landes, våre to restauranter, vårt museum, vår butikk, vårt skjønnhetsinstitutt i La Gacilly og vårt Eclosarium i Houat, til foreninger som jobber for miljøet. ​

Vil du lese mer om 1 % for the Planet kan du besøke deres hjemmeside onepercentfortheplanet.fr

Refuges LPO

VÅRE LPO-RESERVATER
FOR BIOLOGISK MANGFOLD

Alle våre industriområder er klassifisert som LPO-reservat for biologisk mangfold. LPO, League for the Protection of Birds, er en forening som daglig jobber for å beskytte arter, bevare økosystem og utdanne mennesker om miljøet.

Les mer her
 

Alle våre industriområder er klassifisert som LPO-reservat for biologisk mangfold. LPO, League for the Protection of Birds, er en forening som daglig jobber for å beskytte arter, bevare økosystem og utdanne mennesker om miljøet.

Botanic Gardens

VÅR BOTANISKE HAGE:
et utendørs
laboratorium.

Siden 1975 har vår fantastiske hage på 2 hektar, i hjertet av Bretagne, bevart og tatt hånd om 1500 plantearter. Som medlem av BGCI* er den en del av et internasjonalt nettverk for kunnskapsdeling. Hagen er med i et program der man jobber for å spre genetiske ressurser, fremme kunnskap, bevare planter og bytte frø.

Les mer her
 

Siden 1975 har vår fantastiske hage på 2 hektar, i hjertet av Bretagne, bevart og tatt hånd om 1500 plantearter. Som medlem av BGCI* er den en del av et internasjonalt nettverk for kunnskapsdeling. Hagen er med i et program der man jobber for å spre genetiske ressurser, fremme kunnskap, bevare planter og bytte frø. I 2021 ble hagen tildelt statusen EcoJardin (Eco-Garden) for sin økologiske forvaltning og beskyttelse av det biologiske mangfoldet.

*Botanical Gardens Conservation International

national plastic packaging pact partner of Yves Rocher

National Pact on Plastic Packaging

Som medlem i National Pact on Plastic Packaging er vi med og støtter den sirkulære økonomien samtidig som vi forsikrer oss om at plastforpakninger ikke blir til søppel.

National Pacts tilbyr gode løsninger for å motvirke plastforurensning og er en del av Ellen MacArthur Foundations nettverk av plastpakter.

Les mer her
 

Å velge en sirkulær økonomi for å sikre at plast aldri blir til søppel. Vi er medlemmer i National Pact on Plastic Packaging, en organisasjon som er tilkyttet Ellen MacArthur Foundation's Plastic Pacts network. Sammen med det Franske departementet for økologisk omstilling, NGO´s og andre firmaer, jobber vi for å støtte den sirkulære økonomien som tilbyr en løsning på plastforurensning og som gir betydelige økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler. Dette initiativet garanterer en koordinert samkjøring og kunnskapsdeling på et globalt nivå.

5 ambisiøse forpliktelser:​

  1. Eliminere problematisk eller unødvendig emballasje
  2. Utvikle bulk og gjenbrukbare produkter
  3. Utvikle øko-design og gjenbruk
  4. Øke resirkuleringsgraden
  5. Inkludere resirkulert plastmateriale

Ledende sponsor av Yves Rocher 
Foundation

Yves Rocher Foundation arbeider utrettelig for å bevare det biologiske mangfoldet. Deres engasjement i naturen bekreftes via støtte og finansiell hjelp til alternative og kraftfulle lokale initiativer over hele verden. Gjennom sitt program ”Plant for Life”, og med hjelp fra nære samarbeidspartnere med 48 ikke-statlige organisasjoner og foreninger, har stiftelsen plantet over 100 millioner trær over hele verden.

Gjennom programmet Terre des Femmes er over 500 vinnere, i 50 forskjellige land, blitt tildelt utmerkelser for deres arbeid i kampen for å redde vår planet. Yves Rocher Foundation har mottatt oppmerksomhet for sitt 30 år lange og almennyttige arbeid. Dette er noe vi, som hovedsponsor for Stiftelsen, samt alle våre samarbeidspartnere er utrolig stolte av.

Her kan du lese mer om Yves Rocher Foundation

Produktet er lagt til i din ønskeliste.Se min ønskeliste.